ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 27-12-2020

ಪವಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಹಬ್ಬ

  • 28-12-2020, ಸೋಮವಾರ ಪಾವನಗಳ ಶಿಶುಗಳ ಹಬ್ಬ
  • 29-12-2020, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂತ ಥಾಮಸ್‍ ಬೆಕೆಟ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 01-01-2021, ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಹಬ್ಬ
  • 02-01-2021, ಶನಿವಾರ ಮಹಾ ಸಂತ ಬೆಸಿಲರ ಸ್ಮರಣೆ

 

  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಬರುವ 31-12-2020ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ.
  • ಬರುವ 01-01-2021 ಶುಕ್ರವಾರ ದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆ.
  • 01-01-2021 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದಿನ ಬದಲಿಗೆ ಶನಿವಾರ, 02-01-2021, ಶನಿವಾರ ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ದರು, ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-