ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 25-10-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 30ನೇ ಭಾನುವಾರ 

  • 28-10-2020, ಬುಧವಾರ, ಪ್ರೇಷಿತರುಗಳಾದ ಸಂತ ಸಿಮೋನ ಮತ್ತು ಜೂದರ ಹಬ್ಬ
  • 01-11-2020, , ಭಾನುವಾರ ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬ & ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

 

  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • 02-11-2020, ಸೋಮವಾರ ಸಕಲ ಮೃತರ ಸ್ಮರಣೆ. ಅಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಸಭೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೃತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಆನಂತರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡುವುದು.
  • 02-11-2020, ಸೋಮವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ನಂತರ ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಾಧಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ.
  • ನವೆಂಬರ್‍ ತಿಂಗಳು ಸಕಲ ಮೃತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ದಿನಗಳಾದುದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಸಕಲ ಮೃತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ (Indulgence) ದೊರಕುವುದು. ಇದು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಬೋಧನೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಸಹಿ/-