ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 27-09-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 26ನೇ ಭಾನುವಾರ 

  • 29-09-2020, ಮಂಗಳವಾರ, ಪ್ರಧಾನ ದೂತರುಗಳ ಹಬ್ಬ
  • 30-09-2020, ಬುಧವಾರ, ಸಂತ ಜೆರೋಮ್‍ ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 01-10-2020, ಗುರುವಾರ, ಕಿರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಸಂತ ತೆರೆಸ ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 02-10-2020, ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂರಕ್ಷಕ ದೂತರ ಸ್ಮರಣೆ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • 02-10-2020, ಶುಕ್ರವಾರ, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ದರು, ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
  • ಇಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍ ದೆಪೌಲ್‍ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಷಯಗಳು.
  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • ಸಹಿ/-