ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 09-08-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 19ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 10-08-2020, ಸೋಮವಾರ, ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 14-08-2020, ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂತ ಮಾಕ್ಸಿಮಿಲಿಯನ್‍ ಕೋಲ್ಬೆಯವರ ಸ್ಮರಣೆ
  • 15-08-2020, ಶನಿವಾರ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಸ್ವರ್ಗಸ್ವೀಕೃತರಾದ ಮಹೋತ್ಸವ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • 15-08-2020, ಶನಿವಾರ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳು ಸ್ವರ್ಗಸ್ವೀಕೃತರಾದ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಎಂದಿನಂತೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಇರುವುದು.
  • 15-08-2020, ಶನಿವಾರ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ “ಲಿಲ್ಲಿ” ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಮನವಿಮಾಲೆಯ ಸಿಡಿ ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸರ್ವರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಸಹಿ/-